Allmänna villkor

Allmänt

 • Köpeavtalet grundar sig på de allmänna villkor som tas upp i detta dokument / på denna sida.
  • Säljare är Sexton21 AB (orgnr. 559395-3721) och benämns vidare som Sexton21, Sexton21 AB, APHG, Arctic Pond Hockey Games, arrangören, arrangörerna, vi, vår, vårt eller oss. 
  • Köpare är den person som står som lagkapten i anmälan, vidare benämnt som: kapten, kaptenen, lagkapten, lagkaptenen, köpare, köparen, ansvarig, deltagare, deltagaren, deltagarna, de, du, din, ni, er, ert, eller laget i det fall att det avser lagets samtliga personer. 

Anmälan

 • Anmälan är bindande och gäller från och med det att ni erhållit anmälningsbekräftelse av oss. När ni erhållit bekräftelse av oss är ni garanterad en plats i turneringen.
 • Anmälan kan göras via avsett formulär på hemsidan, via e-post eller annat medium.
 • Anmälan ska innehålla:
  • Lagnamn och stad som laget har anknytning till.
  • Färg på hemmatröjor (mörk) och bortatröjor (ljus).
  • Namn, e-post och personnummer (eller likvärdigt för personer som saknar svenskt personnummer) för den som anmäler.
  • Betalningsmetod ni avser att använda (Faktura eller Swish).
 • Samtliga deltagare ska vara 18 år eller äldre vid turneringens första speldag.
 • Samtliga deltagare måste vara registrerade med namn, personnummer (eller dylikt identifikationsnummer beroende på nationalitet, etc.) och e-post innan de får spela matcher i turneringen. I annat fall kan de nekas deltagande i turneringen.  
 • För att få påbörja turneringen behöver laget ha minst tre och högst sex spelare anmälda, detta gäller även för fortsatt spel under helgen. Under helgen har laget möjlighet att byta ut upp till två spelare. Detta ska meddelas till oss där det framgår vilken/vilka spelare som utgår och vilka nya spelare som kommer in. Ändringen ska vara godkänd av oss innan de nya spelarna får delta i spel. 
 • Det är inte tillåtet att tillhöra och således spela i två lag. Vid sådant fall ska den spelare/deltagare som registrerats för två, eller fler lag, ta ett beslut vilket lag denne ska tillhöra. Övriga lag får då denna plats öppen för andra deltagare att fylla. Om detta inte följs så blir spelaren diskvalificerad för resterande matcher i turneringen och samtliga inblandade lag riskerar att diskvalificeras. 
 • Genom att skicka in er anmälan, antingen via avsett formulär, via e-post, eller genom andra medier däribland muntlig anmälan, godkänner ni de allmänna villkoren. 
 • De allmänna villkoren anses även vara accepterade då anmälningsavgiften är betald eller när laget har påbörjat turneringen. 

Betalning av anmälningsavgiften

 • Vid betalning via faktura eller Swish tillämpas 10 dagars betalningsvillkor om inget annat är överenskommet. Fakturaadress krävs för betalning via faktura.

Återbetalning

 • Då turneringen klassas som ett evenemang finns ingen lagstadgad rätt till återbetalning efter det att ni erhållit bokningsbekräftelse av oss. Vi har dock valt att införa vissa lättnader till dessa regler angivet nedan:
  • Anmälningar som ångras inom 24 timmar efter att vi erhållit dessa och ni har fått det bekräftat återbetalas mot en administrationsavgift om 1 000 kr.
  • Om laget får förhinder och inte kan delta i turneringen är det möjligt att kontakta oss för att ge ett annat lag möjligheten att delta. Vid detta fall får laget som ger upp sin plats (ni) hela anmälningsavgiften återbetald när laget som övertar platsen har betalat hela anmälningsavgiften till oss. 
  • Det är även möjligt att sälja sin plats i turneringen på egen hand, men högst för det pris som laget köpte sin plats för. Skulle detta brytas mot har vi rätt att ogiltigförklara anmälan/platsen, vilket innebär att ni eller laget som har köpt er plats inte har rätt att delta i turneringen eller få pengarna återbetalda. Detta gäller även om det nya laget inte följer reglerna i de allmänna villkoren.

Avstängningar och diskvalifikationer

 • Vi förbehåller oss rätten att stänga av spelare samt diskvalificera lag som inte följer de allmänna villkoren och/eller tävlingsbestämmelserna/spelreglerna för turneringen. 
 • Vid avstängning av spelare eller diskvalificering av lag återbetalas ingen del av anmälningsavgiften. 
 • Vid avstängning av enskilda spelare har laget inte rätt att ersätta dessa. 
 • Om laget som ett resultat av individuellt avstängda spelar inte har tre spelar tillgängliga i laget så räknas laget automatiskt som diskvalificerade. 

Tävlingsbestämmelser

 • Till tävlingsbestämmelserna räknas, utöver detta dokument, även de regler som finns angivna i spelreglerna för turneringen.  
 • Utöver tävlingsbestämmelserna i detta dokument och spelreglerna räknas även rekommendationer och uppmaningar från oss under helgen som en del av tävlingsbestämmelserna. 
 • Följs inte tävlingsbestämmelserna så har vi rätt att stänga av enskilda spelare eller hela lag för enstaka eller resterande matcher. 

Hantering av personuppgifter

 • Sexton21 AB hanterar personuppgifter enligt GDRP. Vi använder era personuppgifter för att:
  • Svara på meddelanden.
  • Hantera anmälningar, för att säkerställa att er anmälan gjorts korrekt och därtill hantering av eventuella försäkringar och försäkringsfrågor. 
  • Hantera eventuella klagomål och reklamationer. 
  • För kreditupplysningar vid betalning via faktura. 
  • För att säkerställa hemsidans säkerhet och att den inte missbrukas. 
 • Era personuppgifter sparas i 36 månader. 
 • Ni har rätt att när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har sparat om er, samt begära att de raderas. Observera att detta kan leda till komplikationer vid hantering av försäkringar, reklamationer, och dylikt. Vi rekommenderar därför att ni spara alla originalhandlingar då vi raderar dem från våra system. 
 • Vi delar med oss av era till tredje part för att göra er upplevelse på sidan bättre, för att uppfylla våra förpliktelser i samband med försäkringar, för att säkerställa att evenemanget kan utföras på ett korrekt, säkert och sportsligt schysst sätt. 
 • Vi delar även med oss av era personuppgifter med bland annat myndigheter för att efterfölja lagar, regler, lokala regler, föreskrifter, lokala föreskrifter, med mera.
 • Genom att skicka in anmälan med tillhörande personuppgifter säkerställer du som anmälare/lagkapten att vi har tillåtelse att hantera samtliga lagmedlemmars personuppgifter, genom så kallad fullmakt. 
 • Vid anmälan godkänner du som anmälare/lagkapten även att vi har rätt att skicka mailutskick relaterade till turneringen till samtliga deltagare som du listat i anmälan. 

Ansvarsfriskrivning

 • Sexton21 AB reserverar sig för eventuella felskrivningar på hemsidan och den kommunikation som förmedlas där eller via andra medier.
 • Sexton21 AB friskriver sig även från ansvar att informationen som förmedlas, på hemsidan eller andra medier, är korrekt, aktuell, laglig, och/eller fullständig. 
 • Sexton21 AB, friskriver sig från all form av skadestånd som inte är ett resultat av felaktigheter från säljarens sida.
  • I praktiken innebär det bland annat att deltagarna inte har rätt till ersättning om de uppträtt vårdslöst, inte tagit hänsyn till rådande omständigheter såsom spelplaners skick, inte tagit hänsyn till det egna hälsotillståndet, eller på annat sätt använder produkten/tjänsten på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. 
 • Köparen köper produkten/tjänsten av fri vilja och på egen risk, Sexton21 AB ersätter därför inte köparen för skadestånd, i enlighet med skadeståndslagen. 
 • Sexton21 AB ersätter inte heller ideella skador. 
 • Sexton21 AB ersätter inte ekonomiska skada som uppstår som en följd av felaktigheter från vår sida.
 • Sexton21 AB frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagare och deltagares utrustning, det är därför viktigt att säkerställa att ni har egna försäkringar som täcker eventuell personskada och skada på egendom, t.ex. en olycksfallsförsäkring som täcker personskador. 
 • Allt deltagande sker således på egen risk. Därför är det viktigt att deltagare endast deltar om de är fullt friska och kapabla till att delta, vi rekommenderar dessutom ett läkarutlåtande inför turneringen för att säkerställa er hälsa.
 • Force Majeure
  • Omständigheter utanför Sexton21 ABs kontroll, berättigar säljaren att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd eller annan ersättning till köparen. Detta gäller såväl ekonomisk skada som ideell skada. 
  • Detta omfattar bland annat, men inte uteslutande: inställt evenemang på grund av dåliga väderförhållanden (såsom storm, snöstorm, regn, etc.), vilket gör att evenemanget inte kan påbörjas och/eller fullföljas. Avbokningar eller så kallade ”No show” hos andra lag som leder till att laget får färre matcher eller speltid än utlovat, ersätts inte heller då detta är utom vår kontroll.

Som lagkapten garanterar du att samtliga deltagare, även de som registreras i efterhand, känner till och godkänner de allmänna villkoren i detta dokument genom så kallad fullmakt. Då laget påbörjat sin första match på lördagen antas de ha accepterat den aktuella versionen av de allmänna villkor, inklusive eventuella korrigeringar som gjorts sedan anmälan gjordes. 

De allmänna villkoren gäller från och med 2023-04-01, tills vidare, med reservation för felskrivningar. Reviderad 2023-12-12 gällande antal spelare, 2024-02-06 gällande återbetalning, samt 2024-02-21 gällande att påbörjad turnering anses som godkännande av de allmänna villkoren.